Døgnvakt: 55 19 28 30

Stønader og støtteordninger

     NAV

     Skatteetaten

  

 

 

Kontaktinformasjon
 
Åsane og Omegn
Begravelsesbyrå


Email: post@aaob.no

Døgnvakt: 55 19 28 30

 

Stønader og støtteordninger

 

Selvangivelse

Selvangivelsen til avdøde personer vil ikke bli sendt i posten. Den må hentes på et skattekontor. Husk å ta med skifteattest med fullmakt. Det er den som har fullmakt som kan få utlevert selvangivelsen.

Det kan være anledning til å be om forhåndsligning av dødsbo. Dette gjøres på et skjema kalt RF- 1040. Skjemaet kan også hentes på skattekontoret.

Når du har mottatt arv må det sendes inn melding om dette til Skatteetaten.