Døgnvakt: 55 19 28 30

Gravstein

 Ny gravstein

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
 
Åsane og Omegn
Begravelsesbyrå


Email: post@aaob.no

Døgnvakt: 55 19 28 30

 

Gravstein - fremtidens minne om fortiden

Etter et dødsfall er det for mange viktig å ha et gravsted å gå til for å minnes den man har mistet. Dette kan være være et sted for ettertanke og ro.

 

Navnetilføyelse på eksisterende gravminne

Hvis man bruker en eksisterende grav er det vanlig å påføre avdødes navn på det eksistenede gravminnet. Hvis det ikke er plass til flere navn kan det være et alternativ å slipe ned fronten på steinen og føre innskriften på på nytt med plass til flere navn. På denne måten får man anledning til å beholde et gravminne som kan være betydningsfullt for avdøde og familien. Både nedsliping og påføring av nye navn er et arbeid vi kan utført.

Mange har ansvar for eldre gravsteder hvor gravminnet begynner å bære preg av tiden tann. Hvis man ønsker å få renovert et slikt gravsted er dette fullt mulig. Man kan da få rengjort det og lakket opp innskriften på nytt slik at den fremstår som tilnærmet ny.

 

Nytt gravminne

Hvis man ønsker å bytte ut et gravminne eller oppretter et nytt gravsted tilbyr vi et vidt spekter av gravminner. Når man velger et gravminne vil man ha valgmuligheter vedrørende størrelse, utforming, steinsort, overflatebehandling, utsmykking, skrifttype og skriftfarge. Dette er faktorer som bidrar til å skape et gravminne som er akkurat riktig for dere. Vi vil bistå dere med å skape et gravminnet dere ønsker.

På alle gravplasser foreligger det regler vedrørende størrelse og utforming av gravminner. Vi vil påse at gravminnet ligger innenfor de krav som foreligger og at eventuelle nødvendige søknader blir sendt og godkjent.