Døgnvakt: 55 19 28 30

Stønader og støtteordninger

     NAV

     Skatteetaten

  

 

 

Kontaktinformasjon
 
Åsane og Omegn
Begravelsesbyrå


Email: post@aaob.no

Døgnvakt: 55 19 28 30

 

Stønader og støtteordninger

 

Gravferdsstønad

Mange er nok kjent med Gravferdsstønaden som ha eksistert i en årrekke. Historisk var dette en  ordning hvor alle fikk et tilskudd på kr. 4.000,- i forbindelse med et dødsfall. Fra og med 1. januar 2003 ble denne generelle stønaden fjernet til fordel for en stønad som er behovsprøvd.

Med virkning fra 1. januar 2013 er maksimal gravferdsstønad satt til kr. 21.336,-. Stønaden beregnes ved å ta de faktiske og nødvendige gravferdskostnadene og så trekke fra eventuell formue og tjenstepensjon avdøde får utbetalt for måneden etter dødsfallet. Det vil også bli gjort fratrekk for forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Åsane og Omegn Begravelsesbyrå vil ordne med fremskaffelse av dokumentajon og ta hånd om søknadsprosessen. Du kan finne ytterligere informasjon hos NAV.

 

Båretransport

Når den totale transportavstanden fra dødsted til avdødes nærmeste gravplass eller krematorium overstiger 20 kilometer vil det være grunnlag for å søke om stønad til båretransport. Nærmeste gravplass er den gravplassen man hører til utifra adresssen i Folkeregisteret. Hvis der er grunnlag for stønad vil de pårørende bare betale en egenandel. For 2013 er denne egenandelen satt til kr. 2.134,-. Åsane og Omegn Begravelsesbyrå vil undersøke om det er grunnlag for en søknad. Er det grunnlag vil vi fremskaffe nødvendig dokumentajon og ta oss av søkandsprosessen.

Ordningen beskrevet her gjelder for dødsfall i Norge som ikke skyldes yrkesskade. Ved dødsfall i utlandet gjelder egne regler. Hvis et dødsfall skjer i utlandet vil Åsane og Omegn Begravelsesbyrå også ordne med nødvendig dokumentajon og ta hånd om søknadsprosessen.

Du kan finne ytterligere informasjon hos NAV.