Døgnvakt: 55 19 28 30

Stønader og støtteordninger

     NAV

     Skatteetaten

 

  

 

Kontaktinformasjon
 
Åsane og Omegn
Begravelsesbyrå


Email: post@aaob.no

Døgnvakt: 55 19 28 30

 

Stønader og støtteordninger

I Norge har vi i lang tid hatt tradisjon for at velferdsstaten kan trå støttende til når man har det vanskelig. I forbindelse med et dødsfall er det særlig to offentlige ytelser som er aktuelle, gravferdsstønad og stønad til båretransport. I samtalen mellom de pårørende og Åsane og Omegn Begravelsesbyrå vil vi informere nærmere om disse ordningene og ta ansvar for at nødvendig dokumentasjon fremskaffes hvis det er grunnlag for å søke. Når dokumentajonen er på plass vil vi videre ta ansvar for selve søknadsprosessen.

 

Les mer om:

Gravferdsstønad

Båretransport

Selvangivelse

Melding om arv