Kontaktinformasjon
 
Åsane og Omegn
Begravelsesbyrå


Email: post@aaob.no

Døgnvakt: 55 19 28 30

 

Urner

Ved en bisettelse vil det gjennomføres en kremasjon etter seremonien.,asken vil så plasseres i en urne. Denne urnen vil benyttes ved urnenedsettelsen.

I Bergen benytter kommunen en enkel standardurne, denne vil være kostnadsfri for familien. Hvis familien ønsker en annen urne som man følger er mer passende eller representativ for avdøde står man fritt til å benytte en annen urne enn den kommunen leverer. Velger man å benytte en egen valgt urne vil denne kostnaden falle på familien, kommunen gir ikke fratrekk for den urnen som ikke benyttes.

Her følger en oversikt over de urnene vi kan levere:

 

 • Ovum 6 - Kirsebær-mahognybeiset
 • Ovum 6 - Kirsebær lakkert
 • Ovum 6 - Oljet eik
 • Ovum 6 - Bjørk beiset
 • Ovum 6 - Bjørk lakkert
 • Ovum 6 - Vokset
 • Ovum 6 - Hvit lasur
 • Classic 8 - Eik beiset
 • Classic 8 - Eik lakkert
 • Classic 8 - Bjørk lakkert
 • Classic 8 - Furu lakkert
 • Classic 8 - Hvit
 • Never 4
 • Gamma 014 Jern - Brunoksid
 • Gamma 014 Jern - Grå
 • Alfa 010 - Hvit
 • Alfa 010 - Mørk grønn
 • Alfa 010 Kulør - Sort
 • Alfa 010 Kulør - Blå
 • Alfa 010 Kulør - Bordeauxrød
 • Linnea 416 - Varm hvit
 • Bark 416 - Hvit
 • Bark 416 - Naturhvit
 • Bark 416 - Naturgrønn
 • Delta 030 Jern - Fakkel
 • Delta 030 Jern - Kors
 • Bio 3 Dekor - Lysgrønn
 • Bio 3 Dekor - Mellomgrønn
 • Bio 3 Dekor - Hvit
 • Bio 3 - Hvit
 • Bio 3 - Blå
 • Bio 3 - Bordeaux
 • Bio 3 - Grønn
 • Beta 012 - Mørk grønn
 • Sigma 109
 • Epsilon 100 - Mørk grønn
 • Barnurne Ovum 6 - Bamse
 • Barnurne Ovum 6 - Hvit
 • Barnurne Delta 31 - Hvit
 • Keramikk FM 5 - Lys blå
 • Mare 1 - Blå