Kontaktinformasjon
 
Åsane og Omegn
Begravelsesbyrå


Email: post@aaob.no

Døgnvakt: 55 19 28 30

 

Seremonisteder

Det er i utgangspunktet avdødes folkeregisteradresse som avgjør hvor man har krav på å kunne gjennomføre en gravferdsseremoni.

Valg av sted for seremoni er opp til dere pårørende å avgjøre. Så lenge avdøde var folkeregisterregistrert i Bergen kommune står dere pårørende  fritt til å velge den kirken i kommunen som dere måtte ønske for gjennomføring av en gravferdsseremoni.

Dersom seremonien ønskes avholdt i en annen kommune enn der avdøde er folkereister registrert er det nødvendig å søke om tillatelse. Åsane og Omegn Begavelsesbyrå vil ta seg av dette.

Under er en oversikt over de mest benyttede seremonistedene, kirker og kapeller, i vårt nærområde. Det å benytte andre kirker enn disse er selvfølgelig ingen hindring. Valget er deres og vi innretter oss etter det.

 


 • Åsane gamle kirke
 • Åsane kirke
 • Salhus kirke
 • Eidsvåg kirke
 • Biskopshavn kirke
 • Ytre Arna kirke
 • Indre Arna kirke
 • Sandvikskirken
 • Mariakirken
 • Lille kapell, Møllendal
 • Store kapell, Møllendal
 • Solheim kapell