Døgnvakt: 55 19 28 30

Gravstein

 Ny gravstein

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
 
Åsane og Omegn
Begravelsesbyrå


Email: post@aaob.no

Døgnvakt: 55 19 28 30

 

Nytt gravminne

Ved opprettelse av et nytt gravsted vil de fleste ønske å anskaffe et gravminne. I enkelte tillfeller vil det også være aktuellt å bytte ut et eksisterende gravmonument med et nytt. Dette kan være på grunn av at eksistende gravminne er for slitt, det mangler plass og er ikke egnet for nedsliping av fronten eller man rett og slett ønsker et annet gravminne. Det vanligste er at gravminner er laget i stein.

Ved valg av gravmonument er det viktig at man tar seg god tid, og gjerne tenker gjennom hva som vil passe i forhold til avdøde og hva man selv liker. Det er mange valgmuligheter både når det gjelder steinsort, farge, utforming, skrifttype og ornamenter - pynt.

Gravferdsmyndighetene har utarbeidet forskrifter for hva som er tillat på de forskjellige gravfeltene innen Bergen Kommune, men som hovedregel vil et gravmonument på en urnegrav kunne være 70 cm høyt og 50 cm bredt. På en kistegrav vil tillatte mål vanligvis være 80 cm høyt og 60 cm bredt. På festegraver er ved vanligste 85 cm bredde. Vær oppmerksom på at unntak til disse målene finnes.

På alle gravplasser foreligger det regler vedrørende størrelse og utforming av gravminner. Vi vil påse at gravminnet ligger innenfor de krav som foreligger på det aktuelle felter og at nødvendige søknader blir sendt og godkjent.

Under er et utvalg av de gravmonumentene vil kan tilby. Det er fullt mulig å endre steinsort og ornamenter hvis man ønsker det. Har man egne tanker om spesiell utforming er det også mulig å etterkomme.