Kontaktinformasjon
 
Åsane og Omegn
Begravelsesbyrå


Email: post@aaob.no

Døgnvakt: 55 19 28 30

 

Trekors

Det kreves fra myndighetene at alle graver skal være merket til enhver tid. Det vanlige er å beytte en gravmarkør.

Ved en begravelse vil vi ha med oss markøren på gravferdsdaten og påse at denne blir satt opp på graven. Markøren vil så stå som en midlertidig merking av gravstedet inntil det endelige gravmonumenet blir montert.

Ved en bisettelse vil vi innverere gravmarkøren til kirkegårdsmyndighetene. De vil så ha markøren med på dagen for urnenedsettelse. Markøren vil så bli fjernet når gravmonumentet blir montert.

Gravmarkører finnes i mange forskjellige tresorter og farger. Hvilken man velger benytte er vanligvis styrt av trosrettning og smak.